شعر

و زندگی

که به همه چيز آهنگی موزون می بخشد

با گذشت زمان

تو را نيز در قالب شعری بيان خواهد کرد.

اما ای فرشته معصوم 

تو خود زمانی شعر بودی.

کودک من کودک

                                                                          

  
| طاهر جلیلی ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ۱۳۸٤/٢/۱٢
comment نظرات ()