آسمان اجازه پرواز را از من گرفت
و شاپرك هاي وجودم را به دست صياد سپرد
و اين آخرين بهانه بود
براي رسيدن به تو
به تو كه آن قدر دور هستي
كه اگر پرواز كنم
آسمان تمام ميشود
و من باز هم به تو نمي رسم.......
  
| طاهر جلیلی ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ۱۳۸۱/۱٢/۱٥
comment نظرات ()