چشمهایش

می خواهم جهان را 
با دوچرخه ی آزادی بگردم
و همچون باد
از تمام مرزهای غیرقانونی بگذرم
اگر نشانی ام را بپرسند
می گویم: 
"خانه ی من
در تمام پیاده روهای دنیاست"
اگر از من روادید بخواهند
با تصویر چشمان #تو 
مجوز عبور می گیرم
محبوب من
آنها 
باید بدانند
سفر به شهر چشم های تو 
حق شهروندیِ تمام مردان دنیاست..

#نزار_قبانی
#مصطفی_خدایگان

  
| طاهر جلیلی ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
comment نظرات ()