من اينجا بس دلم تنگ است.
و هر سازی که ميبينم بد آهنگ است.
بيا ره توشه برداريم
قدم در راه بی برگشت بگذاريم
ببينيم آسمان ( هر کجا )آيا همين رنگ است؟   
| طاهر جلیلی ٤:٢۳ ‎ب.ظ ۱۳۸٢/۱/۱٥
comment نظرات ()