عشق

اينكه جز عشق هيچ نيست.
تنها چيزي است كه از عشق ميدانيم ــ
همين كافي است ــ
بار كشتي بايد
به قدر گنجايش آن باشد.

  
| طاهر جلیلی ٩:٢٠ ‎ق.ظ ۱۳۸۱/۱٠/۱۱
comment نظرات ()