باز من ديوانه ام مستم
باز ميلرزد دلم دستم
باز گويی در جهان ديگری هستم
های!نخراشی به غفلت گونه ام راتيغ!
های!نپريشی صفای زلفکم را دست!
و آبرويم را نريزی دل!
-ای نخورده مست-
لحظه ديدار نزديکست
اخوان
نظرتون در مورد روز جمعه برای قرار چت اعضای گروه چیه؟
کسی برای جمعه صبح ساعت۱۰.۳۰مشکلی نداره؟
لطفا اعضای گروه شناسه(id)ياهو خودشونو به من بدن تا روز جمعه بتونم به اتاق گروه باران در
(voice chat) دعوتشون کنم.(توجه داشته باشید که این اتاق خوصوصی خواهد بود وکس دیگری جز اعضا نمی تونن وارد بشن.یک جلسه پشت درهای بسته!؟)
يک خواهش:
دوست ندارم روز قرار همه فقط شنونده باشند.هر کس يعنی تک تک اعضای گروه پيشنهادات ونظرات و ایده های خودشونو مطرح می کنند.هر کس بايد بگه چه کاری می تونه بکنه.يعنی چه کاری از دستش برمياد.پس خوب فکر هاتونو بکنيد و دست پر بيايد.
همیشه سبز و بهاری باشید.
  
| طاهر جلیلی ۱:۳٢ ‎ق.ظ ۱۳۸٢/٢/۱٠
comment نظرات ()