فتيش وفیتیشیسم


.::فیتیش::. ها را مهره های زیبا و مقدس و مرموزی میدانندکه در آن.::مانا::.پنهان است.
مانا MANNA روح اسرار آمیزی که در جان آدمی رسوخ می یابد.
جاذبه مرموز سحر دارد،آزار میکند،دیوانه میکند،.::گره::. میزند،گره می گشاید،غم می آفریند،بیمار می کند،نفرین می کند،مسحور می کند،شادی میدهد،خوشبختی می دهد،زندگی را می سازد،می سوزد،آرام میکند،بر می آشوبد،می میراند،ضعیف میکند،قدرت می بخشد.....
چه می کند؟چه ها می کند؟
اما امروزه مردم به فتیش اعتقاد ندارند ،فیتیش ها را تنها مهره های خوش رنگ وخوش تراشی می بینندوبس!
از نیروی شگفت انگیز مانا که در آنها مخفی است.و در دلها کارگر است و حتی در سرنوشت انسان و زندگی انسان و حتی سرشت انسان تاثیری مرموز و عمیق وانقلابی دارد بی خبرند!برای اینها فیتیش ها تنها مهره هائی تزیینی اند همانند گوشواره و نگین انگشتر و مهر ه تسبیح و مروارید گردنبند و غیره !و غیره!!!
حال بیایید پرستش انسان بدوی؟! را،که فیتیش می پرستیده و به مانا ایمان داشته است را با فیتیش و فیتیشیسم های امروز مقایسه کنید.
گاهی فکر میکنم که انسان بدوی بسیاری از اسرار پنهان عالم را و پنهانی های زندگی را قوی تر از انسان شسته و رفته اموروز درک میکرده است!
  
| طاهر جلیلی ٢:٢٠ ‎ق.ظ ۱۳۸٢/۳/۱٥
comment نظرات ()