منادی آزادی یا سوپاپ اطمينان

شعار های حاکميت قانون،عزت و کرامت انسان،آزادی بيان و انديشه،عدالت اجتماعی،دموکراسی،مردم سالاری و بعدها ايران برای ايرانيان و سيل جوانانی که اميدوارانه چشم به دولت اصلاحات دوخته بودند به سوی صندوق های رای و حمایت بیست و چند میلیونی از سید محمد خاتمی.دوم خرداد و آغاز جبهه ای به نام جبهه اصلاحات
تشکيل کميته پيگيری و نظارت بر قانون اساسی به منظور اجرای اصول معوقه و معطله قانون اساسي با دستور رياست جمهوری از سوی همگان به عنوان اقدامی قابل تحسين و شايسته ارزيابی شد.پيگيری و اقدام عاجل برای اجرای اصل شوراهادر جهت اصلاح ساختار برو کراتيک جامعه،تمرکز زدایی و مشارکت دهی مردم در امور منطقه ای و محلی نيز نويد دهنده بود.
با اين حال گذشت زمان به سود جبهه اصلاح طلبی نبود.شوراها نه تنها به دلايل متعدد کارامدی مثبت از خود نشان ندادند.بلکه در عمل بر حجم بروکراسی موجود افزوده شد.
ديری نپاييد که اصل آزادی بيان و انديشه در سطحی کلان در قالب طرح گفتگوی تمدنها از طرف سید محمد خاتمی عنوان شد .تصویب طرح پیشنهادی گفتگوی تمدنها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نامگذاری سال ۲۰۰۱ ميلادی به اين نام و پذيرش آن از سوی اکثريت قريب به اتفاق ملتها و دولتهای جهان با وجود ادامه کشمکشها و نزاعها در نقاط مختلف جهان افتخار آميز بود.
و حال شعار هايی با مضمون خاتمی سوپاپ اطمينان و خاتمی حيا کن مملکت رو رها کن از طرف جوانانی که روزی به همين روحانی خوش فکر و خوش تیپ رای داده بودند.
شايد انتظار های جوانان بيش از حد بوده و شايد آقای خاتمی نتوانستند به همه آنچه که در شعار هايشان بوده عمل کنند و شايد هم نگذاشتند اين اتفاق بيفتد.
با مقايسه فضای موجود جامعه با فضايی که در سالهای قبل از رياست جمهوری خاتمی بوده و برسی منصفانه تلاشهای ايشان در اين چند سال بی انصافی خواهد بود که اين چنين در مورد ايشان قضاوت شود.
از یاد نبریم که خاتمی ادبیات سیاسی جامعه را عوض کرد و با شعار های که بوی آزادی میداد تلنگری به ذهن خواب گرفته جوانان زد و یاداوری کرد که مردم در این جامعه حق حرف زدن دارند.
به هر حال من از اول از اين شخص خوش فکر خوشم ميومده و مياد...
حتی اگه فرض کنيم که خاتمی سوپاپ اطمينان بوده و اين همه آدمو قول زده باز به نظر من کار بزرگی کرده که هر کسی قادر به انجام آن نيست....
ميخواستم در مورد سينوهه و بحثی که با هورم هب در مورد آزادی داشت و شباهت هورم هب به خاتمی و همچنین در مورد اصلاحات و انقلاب بنويسم باز وقت نشد.مثلا دارم واسه امتحانات درس میخونم خیر سرم بمونه واسه مطلب بعدي....   
| طاهر جلیلی ۱:٥۸ ‎ق.ظ ۱۳۸٢/٤/٢
comment نظرات ()