.::فقط کلمه آزادی::.

سينوهه پزشکی بوده که در ۴۵۰۰سال پيش در مصر زندگی ميکرده و کتابی نوشته در مورد زندگی خود و وضعیت مصر و کشور هايی که سفر کرده و مردم آن زمان را شرح داده .کتاب خيلی جالبی است که توصيه ميکنم حتما بخونيد.
هورم هب فرمانده لشکريان مصر اختانون فرعون یکتا پرست مصر را به قتل ميرساند البته به دست سينوهه و خود ميخواهد بر تخت سلطنت مصر تکيه دهد.
سينوهه به او ميگويد که مردم از تو پيروی نخواهند کرد چون خون خدايان در رگهای تو جريان ندارد پس تو نمی توانی بر مصر حکومت کنی.
او در پاسخ سينوهه ميگويد :من.:: آزادی::. را به اين مردم و برده ها تقديم خواهم کرد.
سينوهه ميگويد :اگر برده ها و بقيه مردم .::آزادی::. داشته باشند سنگ روی سنگ بند نمی شود.و هيچکس نخواهد توانست مردم را کنترل کند
هورم هب در پاسخ سينوهه حرف خيلی جالبی زده.
او می گویید:سینوهه من .::فقط کلمه آزادی::. را به این مردم تقدیم خواهم کرد نه خود.:: آزادی::. را
همه جا مردم در مورد.:: آزادی::. حرف خواهند زد و همه جا بحث.:: آزادی::.و اینکه هورم هب فرعون جدید.:: منادی آزادی::. است خواهد بود .شاعران در مورد.:: آزادی::. شعر ها خواهند سرود.ولی هیچکس آزادی نخواهد داشت.
آری من فقط .::کلمه آزادی::. را بله این مردم تقدیم خواهم کرد.
درست همان کاری که آقای خاتمی انجام داد خاتمی.:: کلمه آزادی::. و مردم سالاری و دموکراسی و عدالت اجتماعی را تقدیم جوانان کرد.فقط کلماتی را به جوانان هدیه داد که خفقان جامعه باعث فراموش شدن آنها شده بود.همین کافی است.الان وظیفه جوانان است که با این کلمات جمله بسازند.در شلوغی های اخیر چنین جملاتی را میشد در بین شعارها شنید.
  
| طاهر جلیلی ۱:۳٢ ‎ق.ظ ۱۳۸٢/٤/٥
comment نظرات ()