من تب دارم

چه ميدانم؟

زمستان شايد سپری شود و باز هم هوا گرم شود،گرم تر شود.چه ميگويم الان تابستان داغ است،تموز سوزان است،اما من لرزم گرفته است و دندانهايم دارد تکان می خورد،اين يک حالت عصبی است،يک آلرژی است،تقصير هوا نيست خوب ميشود،هوا که الان از هميشه گرمتر است،هوا نبايد خيال کند که من از سرمای هوا دارم ميلرزم،آه مردم نمی فهمند،نمی فهمند که تب و لرز يعنی چه؟من تب دارم،چه می دانم چند درجه؟مگر ميشود درجه گذاشت؟اما ميلرزم،لرزم گرفته است،اين از هوا نيست،خوب ميشوم.

 

  
| طاهر جلیلی ۱:٤٠ ‎ق.ظ ۱۳۸٢/٤/۳٠
comment نظرات ()