گناه از من نيست
تاب سيلي اعتماد
در قاموس صورت من نبود.
ناي ني
پر سوز بود.
گريز هم
جاده اي نداشت.
آخر نهال يكساله را
چه سنخي
با سيل كينه
***
غربت ميان غريبان
اوج دليل گريستن بود
ديروز .
بهانه بدي هم نيست
براي رنگ نمي دانم
فردا.


  
| طاهر جلیلی ۳:٢۱ ‎ب.ظ ۱۳۸۱/۱۱/۳
comment نظرات ()