مرثيه اي براي تو

سكوت سربي رنگ نگاهت
هميشه بر درختان سنگها
سبز خواهد ماند
ومن براي هر بار مردنت
درختان و سنگهاي كوها را
قطره قطره خواهم گريست
و براي هر بار دوست داشتنت
آواز شادي سر خواهم داد
و براي هميشه بودنت
نام درختها و سنگها را
با نام تو خواهم خواند
  
| طاهر جلیلی ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ۱۳۸۱/۱۱/٧
comment نظرات ()