چشمهایش


و ان یکاد الذین کفرو الیز لقونک بابصارهم
لما سمعو الذکر 
و یقولون
انه لمجنون
و ما هو الاذکر للعالمین

هر آینه نزدیک بود آنان که کافر شدند بلغزانند ترا به چشمهای خود
چون شنیدند قرآن را
و می گویند
همانا او دیوانه است.
واین مگر پندی برای جهانیان.

  
| طاهر جلیلی ۱:٠٢ ‎ق.ظ ۱۳٩٠/٧/٢۱
comment نظرات ()

غریب اتفاق تو

دیشب که در پس چشمت خیال ترک من کردی،

من  تا ته آنجا که میروی غریب شدم.

  
| طاهر جلیلی ٩:۳٠ ‎ب.ظ ۱۳۸٧/٢/۱۱
comment نظرات ()