شبهاي بي دلي

خوشدلم به بوي آسماني كه زير پلك تو آرام خفته است

خوشدلم به بوي باراني كه از ياد ديدگان تو ميبارد

تا وقت طلوع  چشمهايت منتظر مي مانم

من منتظرترين جوانه ام ...

/ 17 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مصلوب

باز سلام.. به روزم با "یادگاری"

مصلوب

باز منم.. به روزم با "سرود مردي بي سايه"

لاشریکستان

شايد نوشتنتون هيچ چيزی رو درست نکنه...اما دست کم دلتون سبگ تر ميشه...منتظظريم ها

مصلوب

مرسی که سر زدی.. آپ چرا نمی کنی؟

مصلوب

می دانی از کی آپ نکردی؟ به روزم با ؛سل؛