ددسرشت

ای کاش میتوانستم

هیاهوی ذهنت

را تفسیر کنم

سرگشته

پریشان

بی قرار

گاه دور

گاه نزدیک

شاد٬غمگین

ددسرشت!!!

و همیشه زیبا

دیگر چه باشی

چه نباشی

مرا از تو

گریزی نیست ...

پ ن : حالا هی بگو باید فراموشم کنی چطور می توانم٬تو که سنگدل تری از پس این کار برنمی آیی

/ 7 نظر / 15 بازدید
سوسن جعفری

نه ... نمی‌شود دوست من ...

ليلا

فراموش کردن تو کار من نيست من زير بار نبودنت می شکنم می شکنم می شکنم

بانو

چاره ای نیست مهربان ! . . . . باید ساخت و این است رمز زندگی ...

هدیه

گفت آخرین کلمه را اول بگو گفتم تو...

مصلوب

به دل می نشیند.. از maslooub.blogfa.com مي روم به masloub.com

.

آن کس که می گوید فراموشم کن در دلهره ناتوانی خویش بر آسایش تو غوطه می خورد.