اي كاش فراموش نكني لحظات خيس شدنمان رو در اون كوچه هاي بي باران ...

/ 2 نظر / 13 بازدید
لاشريکستان

می دانيد...من فکر می کنمف دفتر زندگی آدم ورق هايی دارد که اگر چه گاهی سعی می کنه ورقشون نزنه اما مطمئنا نمی تونه از دفتر زندگيش هم پاره شون کنه و بندازه دور...هميشه می مونن..

مصلوب

کاش پايم شکسته بود / آن روز که به همراهيت / باران خوردم..