دلتنگی

مگر باران چقدر طاقت نباریدن دارد ...

 که در بغض تاربک آبی ها

دلم این همه گرفته است!

بگذار دلتنگی حرفی بزند.

بی تردید ٬ هر دردی حرفی دارد ...


#طاه

/ 3 نظر / 14 بازدید
چاپاريست

سلام دوست عزیزم خوبی می خوای غول چراغ جادو سه تا از ارزوهاتو براورده کنه؟ می خوای تو مسابقه غول چراغ جادو شرکت کنی؟ سبز باشید

تو امروز سيگار کشيدی..من ديدم..واقعا متاسفم..همون بهتر همه چيز تموم شد..

هادی

من خوب ميدانم،هر وقت دلتنگی هايم را فراموش ميکنم.هر وقت يادم ميرود که بيش از چند هفته است که تنها با بقال سر کوچه برای نان گرفتن هم کلام شده ام و کمتر به جزئياتم فکر ميکنم راحتتر نفس ميکشم...