بهانه

بی تو

نه بوی خاک نجاتم داد

نه شمارش ثانیه ها تسکینم

چرا صدایم کردی؟ چرا؟

سراسیمه و مشتاق

سی سال بیهوده

در انتظارت ماندم و نیامدی!

 نشان به آن نشان

که دو هزار سال از میلاد مسیح می‌گذشت

و عصر عصر والیم بود

و فلسفه

و ساندویج دل و جگر!

/ 0 نظر / 45 بازدید