حالا تو هی بساب!!!

ته دیگ عشق اول را هر چقدر که بسابی ،

چه با اسکاچ دوست داشتن های بعدی چه با سیم ظرفشویی عاشق شدن های بعدی

از دلـت پاک نمی شود حالا تو هی بساب و از صدای نا هنجارش سر درد بگیر … !!

/ 0 نظر / 22 بازدید