نيمه ديگر آواز

آنچه در چهار چوب پنجره میبینی

تنها برگی ست بر شاخه ای

چشمی باید

تا باغ های بیرون از قاب را بنگرد

 

آنچه پرنده کنار پنجره میخواند

تنها نیمی از آواز است

گوشی باید

تا نیمه دیگر آواز را بشنود

 

وقتی تصویر کامل نیست

میوه کامل نیست

عشق کامل نیست                                                  

                                                                                             عمران صلاحی

به نظرم میرسد رسیدن به کمال در زندگی فرایندی شخصی است که لازمه آن اشتباه کردن، رو به رو شدن با مسایل و برخورد با مباحث مختلف است.

ولی کمال طلبی کلا این قضیه رو کند میکنه و به من احساس گناه و تقصیر میدهد. بايد با اين حس كمال طلبي مطلق و آرمان گرائي و  ايده اليسم مبارزه كنم و با خودم اين قضيه رو حل كنم در واقع هميشه اين موضوع كه نميتونم در مسائل زندگيم و كارهام اون طوري كه انتظار دارم ظاهر بشم و كار ها اونطوري نيست كه ميخوام آزارم ميده بايد يه جور  با اين مسئله كنار بيام . واقعيت زندگي مجبورم ميكنه كه با مسائل زندگي كنار بيام و گاهي دقيقا بر خلاف آنچه كه عقيده داشتم عمل ميكنم . انتظار در حد کمال ظاهر شدن دیگران نیز به همین اندازه مخربه . وقتي خودم نميتونم صد در صد بي كم و كاست باشم  چطور ميتونم در مورد ديگران اين انتظار رو داشته باشم در واقع وقتي از سخت گيري بيجا دست ميكشم به اين نتيجه ميرسم كه ديگران نيز به مراتب بيشتر از حد انتظار ظاهر شده اند و  متوجه زيبايي هايي كه نميديدم ميشوم در واقع نيمه ديگر آواز به گوشم ميرسه نه نبايد كه سخت گيري كنم واقعيت زندگي جور ديگريست و من سخت نيازمند صبر و شكيباييم ... بايد كه خودم رو آن طوري كه هستم بپذيرم و البته ديگران را نيز به همان شكلي كه هستند . بايد ميان آنچه از خود انتظار دارم و آنچه هستم و همچنين آنچه كه انتظار دارم ديگران باشند و آنچه هستند تعادل برقرا كنم . من قدرت كنترل همه مسائل زندگي رو ندارم بايد كه  آرام بگيرم و در زندگي جاري شوم دست و پا زدن بيش از حد خسته ام كرده و داره بيشتر غرق ام ميكنه بايد كه خودم رو به جريان آرام زندگي بسپارم  و آرام بگيرم  نفس بكشم و در مسير جريان زندگي شناور شوم غرق نخواهم شد  مايوس هم نيستم  بايد كنترل از دست رفته رو باز بيابم تلاش بيش از حد خسته ام كرده دقيقه اي آرام ميگيرم و بعد دوباره هم جريان آب خواهم شد . اين جريان زندگي منه  همه چيز خوب خواهد شد ...

/ 5 نظر / 15 بازدید
علی شيروی

اگر باران ببارد يادم آرد آن سراسر پير و خسته آن غبار آلود کز آفاق شب رسته ... آن خموده آن گسسته ...

من

سلام... هميشه يک فرسنگ راهست بين داشته ها و خواسته ها... چه می شود کرد اين رو هم بايد به قانون های بی پايه واساس دنيا اضافه کرد

اشکان

مصلوب

خويش را در خويش پيدا كن، كمال اين است و بس .../ البته به قول اقبال لاهوري...مرسي خبرم كردي

يگانه جو

انسان نامحدود و در خيلی از مواقع می تونه ساختار شکنی کنه. مرسی که سر زدی. آپم.