چه زيباست به خاطر تو زيستن 
و برای تو ماندن
و به پای تو مردن
و به پای تو  سوختن .
و چه تلخ و غم انگيز است دور از تو
بدون خوشبختی زيستن
و برای تو گريستن
و به عشق و دنيای تو رسيدن !
بدون تو و دور از دستهای مهربان تو
و بدون تو و دور از تو
دور از قلب پر احساس تو زندگی
چه تلخ و نا شکيباست
مرگ گواراتر از اين زندگی هاست

/ 6 نظر / 15 بازدید
afsongol

حس اول شدن خيلی حس خوبی....

afsongol

و اين شعر خيلی زيبا بود...

...

شعر خیلی زیبایی ست..... و اینم من در ادامه اش با اجازه شما....زندگی زمانی زیباست که برای عشق باشد /عشق زمانی زیباست که برای تو باشد /تو زمانی زیبایی که برای من باشی....

شهود

چمخاله کجاست ؟ اين من بودم که پرسيدم . "ْ عاشقی... ؟! " اين پيرمرد دوره گرد نبود که می پرسيد ٫ نگاهش بود !! ........................راست بگو..... ؟ خبرم را از کدام پرنده می گيری ٫ وقتی که مرا نمی يابی ؟؟

;vhg

بعد از يک سال سلام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! منو يادت مياد؟؟؟ من که هيچوقت فراموشت نکردم ! هنوزم ممنونت هستم! راستی ! مرگ گواراتر از زندگی نيست ! هرچند که خيلی زندگی بد و سخت باشه!!! ( دست پرورده نصايح خودتم!)

indra

من در این وب کلمات زیبا و متعالی ومقدس زیاد دیدم اما تنها تقدس ظاهری دارند و از درون خالی و بی محتوا و تنها به دردها و نیازهای موهوم که اساسا درد جامعه ومردم ما نیست بلکه برخاسته افکار انسانهایی است که با ما متفاوت اند ما سالها در فقر مردیم و امروز نیازمند زندگی و برخورداری هستیم ما باید بیندیشیم وآن هم درست نه اینکه دچار خمودی و یاس و افکار اتوپیایی بشویم ما باید بجنگیم برای بدست آوردن آنچرا که قرنها ما را از آن محروم کردند نه اینکه بنشینیم و خیلات شاعرانه کنیم