گريه نکن گلم

وقتی چشمها و دل مستعد گریستنند یه شوخی کوچیک هم میتونه بهانه ای بشه برای ریختن قطرات اشک از چشم های نازنینت خانومم

اما من دیشب میخواستم رازی رو برات بگم اگر این اشکها امان میدادند...

/ 4 نظر / 14 بازدید

چه رازی؟

ساناز

کارم از گريه گذشته دليلی برای گريستن هم ندارم!

نورا

هیچ نوشدارویی شگفت تر از عشق نیست ونوشداروی عشق تنها در دستان اوست. اوکه نامش خداوند است. وعشق شهد خداوند است آیا مایل به نوشیدن این شهد هستی؟