سال نو مبارک

ابر آزاری بر آمد باد نوروزی وزيد
وجه می میخواهم و مطرب که میگويد رسيد
شاهدان در جلوه و من شرمسار کيسه ام
بار عشق و مفلسی صعب است مي بايد کشيد
قحط جود است آبروی خود نمی بايد فروخت
باده وگل از بهای خرقه می بايد خريد
گوئيا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش
من همی کردم دعا و صبح صادق مي دمید

با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ
از کریمی گوئیا در گوشه ای بوئی شنید
دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک
جامه ای در نیک نامی نیز می باید درید
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق
گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید
تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد
این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید.

/ 1 نظر / 5 بازدید
mohammad

salam bar bahar delha bahareh jan khoby saly toam ba shadaby va neshat va sakhtkoshy va porbartar az salhay baed bashy ay aziz gol be zir lab nemidanam che migoyad ke baz bolbolan binava ra dar faghan my avarad aziz jan bahar delat shadabtar mehrat be khalagh khoda bishtar sarhal tar az sal ghabl ba toshaei va kisaei por az mataleb noo va por az noktehay ke aval az hameh aramesh va bead be feker vadarad norooz beray an aziz mobarakkkkkkkk