بعد از سيصد سال...

من تکرار را استفراغ ميکنم!!!

من سمرقند و بخارا را که هيچ

من تمام دنيا را به خال هندوی آن کسی ميبخشم

که مرا از من رها کند...

/ 2 نظر / 14 بازدید
..

...دلم تنگ است..

لاشريکستان

جدايی شايد از من من بسازه... رب اینجا×گلدسته می شوم×و برایت اذان می گویم.... خوب یا بد،لاشریکستان هم به دنیای وب پیوست.خوب یا بدش را شما به من بگویید.می خواهم بمانم ،بگویم از زندگی،عشق،رب و او.... به عطر حضورتان میهمانم کنید.