بيهوده

بیهوده

نیست

عشق

این را از آن دو چشم

وز آن نگاه

که هیچگاه ندیدم

دانستم

بیهوده

نیست

عشق.

/ 1 نظر / 15 بازدید
سحر

وب زيبايی داری گلم وقت کردی به کلبه محقر اما باصفای آبجی سحرتم سربزن راستی کلبه آبجی صفاشو از قدمهای ناز شما گلا داره يادت نره