چه بگويم؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گريستن،تنها کار يک ناتوان است و

من سخت ناتوانم!!

در اين دنيا کيست که مرا کمی تسلی دهد؟

/ 10 نظر / 3 بازدید
zahra

سلا از اينکه با قدمهای سبزتون کلبه کوچيک من را بهاری تازه بخشيديد ممنونم. آدمی که عاشق باشد هيچوقت نا توان نيست. به اميد روزهايی به روشنی و شفافيت عشــق برای شما.(زهـــــــــــــــــرا)

زهرا

سلام . امیدوارم توانا باشی . به خودت تلقین نکن بدتره . همیشه با خودت بگو من توانا هستم تا توانا باشی . پیروز و پاینده باشی .

papati

باشه يه جوری دووم ميارم...

aseman

با او درد دل کن همان که هميشه در کنار ماست .

parsa-8m پرومته

ميتونی .. توانمند باشی.. ميتونی ... محکم باشی.. ميتونی ... هميشه باشی .. چون توانش رو ... و قدرتش رو داری... تو میتونی.. امتحان کن .. حتما میتونی...( مهر افزون.. خوش زی...)

زهرا(صدای باران)

ايکاش ميتونستی حداقل گريه کنی چون ميدونم که نميتونی ارين خدا را فراموش کردی ديگه نميبينيش .............

m

هر جا می ری بوی غم ، درد و بد بختی می ياد. به زندگی بخندين تا اونم به شما بخنده. take it easy

ماهی سياه کوچولو

خيلی ها هستند اما سخته پيدا کردنشون. گريه کردن اما خيلی آدم رو تسلی می ده يه نبروی خاصی بعد از اون به آدم داده می شه.