گفتم از نا مهربان بودن پشیمان میشوی فردا ولی باور نکردی...

گفتم ای خوبم به فریادم برس

افتاده ام از پا

ولی باور نکردی

گفتم از نا مهربان بودن پشیمان میشوی فردا ولی باور نکردی

گفتم از ناباوری مردم بیا و باورم کن

کم کن آزارم که می مانی تک و تنها ولی باور نکردی

باور نکردی

اشک من را دیدی و خندیدی و خونسرد رفتی

سوختنها را تماشا کردی و  پرپر زدنها را ولی باور نکردی...

 

/ 14 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
kasra

چقد عکست خطرناکه!!!!!کسی ندونه فک میکنه 10تا ادم کشتی![رویا]

kasra

راستی شوخی کردما!!!ایشالا همیشه موفق باشی!به ما هم سر بزن!بای گلم[تایید]

kasra

راستی شوخی کردما!!!ایشالا همیشه موفق باشی!به ما هم سر بزن!بای گلم[تایید]

kasra

راستی شوخی کردما!!!ایشالا همیشه موفق باشی!به ما هم سر بزن!بای گلم[تایید]

kasra

راستی شوخی کردما!!!ایشالا همیشه موفق باشی!به ما هم سر بزن!بای گلم[تایید]

kasra

راستی شوخی کردما!!!ایشالا همیشه موفق باشی!به ما هم سر بزن!بای گلم[تایید]

kasra

راستی شوخی کردما!!!ایشالا همیشه موفق باشی!به ما هم سر بزن!بای گلم[تایید]

kasra

راستی شوخی کردما!!!ایشالا همیشه موفق باشی!به ما هم سر بزن!بای گلم[تایید]

kasra

راستی شوخی کردما!!!ایشالا همیشه موفق باشی!به ما هم سر بزن!بای گلم[تایید]

kasra

راستی شوخی کردما!!!ایشالا همیشه موفق باشی!به ما هم سر بزن!بای گلم[تایید]