اين شعر رو ديروز توی دفتر خاطرات دوران راهنمايی پيدا کردم...

دوستی داشتم به نام آرش در کلاس اول راهنمايی باهاش آشنا شدم و تا آخر دبيرستان صميميترين دوستم بود.ولی بعد از اينکه ديپلم گرفتيم.اون دانشگاه بوشهر قبول شد و من دانشگاه تبريز و روزگار باعث شد از هم دور بيفتيم...اين شعر مال سال ۶۹ يا ۷۰ هست دقيقا يادم نيست....اين شعر رو آرش برام نوشته بود توی دفتر خاطرات...اگه حروف اول هر بيت رو کنار هم بزاريد يک اسم خواهد شد.

                        طرب آمـــــــــــد ز لـــــب لعل تو يار              طـــرب تو بشـــناســـم به عيــــــار 

                         آمـــــــد آن بــــوی خوش زلف نـگار               زلــف تابيـــــده بــــر پيــــچ عــــذار

                         هر دو آن تيــــــــــر و کـمـــان رخ  او               آنچنــــان تير بزد تيـــر چـــو خــار

                         ريخــــت او خــون دل عاشــق خـود              پـرپــرش کـــــرد دل او به هــــــــزار

                         جــــان آن عاشـق بسـوزد از جفـــا              مرهم اين زخمهـا نی در شمـــــار

                         لـــازم ديــــــدن دل نالان  بـــــــــــود              آن دل نــالان نبـــــــاشد  اختيـــــار

                         ياد خال آن لب شيرين خوش است              ای خوش آن ياد لبی همچون بهار

                         لـای لـای آن صــــــدا نـــو شيـن بود             خاصه با ناز آيد آن صوت خيــــــــار۱

                         يــــــــادی از او در دل آرش بـــود                   ياد او شيرين بــــود در ليــــل تــــار

۱=صوت خيار:يعنی صدای لطيف

/ 7 نظر / 5 بازدید
زهرا(صدای باران)

خوشحالم که به عنوان اولين نفر خواننده اين شعرم به اطلاع عمومی ام اضافه شد (حروف اول).قدر اين دفتر خاطره ها را بايد دونست.بهترين يادگاری است.

ladan

سلام شعر زيبايی بود هميشه خاطراتو گذشته زيبايند اما هرگز نبايد در گذشته ماند که از اينده خواهيم ماند...موفق باشی

parsa_8m_prometeh

سلام .. دوست عزيز.. خوبی.. کم پيدا شدی و سری به ما نمی زنی..؟ شعر بسيار زيبايی بود .. ! موفق باشی.. مهر افزون.. خوش زی..

parsa_8m_prometeh

ممنونم.. که به من سر ميزنيد.. خيلی خوشحالم کرديد.. مهر افزون.. خوش زی..

زهرا

سلام...چه شعر جالب و قشنگب بود ...مخصوصا اون اول حروف.