ما در پیله های شیشه

به کندوئی از هوائیم

از دو سوی شیشه

به هم بوسه میفرستیم.

چه زندان زیبائی

که دریچه اش ماه است.

                                      فدریکو گارسیا لورکا

                                       یغما گلرویی

/ 2 نظر / 18 بازدید
red

من ترجمه های ديگری از اشعار لورکا خوانده ام. هميشه وقتی يادم می آيد بورخس درباره اش چه گفته می روم توی فکر.